Методика бойкоту банківської системи

«Ваша Надія» уже дев’яти місяць займається антиколекторською та правозахисною діяльністю в багатьох регіонах України. Початок покладено з «круглого столу» в м. Івано-Франківську під назвою «Зупинимо свавілля». Цей захід відбувся 14 листопада 2008 року.

Мова йшла про страхітливі речі, що творили банківські установи та колекторні компанії. Ситуація до цього часу не тільки не змінилась в кращу сторону вона стала катастрофічною:
— колекторні компанії не тільки не заборонені вони на біді народу під час економічної кризи «заробили» біля 6 млрд. грн. а влада в особі Міністра юстиції України закулісно без участі позичальників та громадських правозахисних організацій розробляє проект закону «Про колекторні компанії», а співпрацю банків не засуджує, а оправдує їх «мазохізмом» позичальників, які сплять і мріють як би їх дані «добровільно» передали колекторам. ;
— банківські установи отримали рефінансування біля 125 млрд.грн за рахунок емісії грошової одиниці, обесцінивши її, а в даний час з допомогою колекторів та судів забирають останню копійку в позичальників.
— Верховна Рада приймає Закон Закону України «Про захист майнових прав громадян у період виходу економіки України зі стану фінансової кризи» а Гарант Конституції, разом з банківським лобі у самій Верховній Раді право громадянина на житло поставиd під сумнів накладанням вето на цей Закон.
— Вклади банківських установ ходять з протягнутою рукою і не можуть забрати свої «кровні», а банки в цей час заробили 35 млрд. грн. чистого прибутку в тому числі за 4-й квартал 2008 року – 18 млрд. грн.
— НБУ та влада використовуючи подвійні стандарти з однієї сторони надало рефінансування банкам біля 125 млрд. грн., як допомога в часи економічної кризи, а з другої сторони Позичальникам, що взяли валютні кредити не надає жодної допомоги, а дивиться як капітал робить рабами та бідними мільйони своїх громадян.
— «Іменем України» або як ЗАТ КБ «ПриватБанк» розсилав своїм позичальникам підроблені рішення про стягнення заборгованості та накладення арешту на майно боржника Жовтневевим районним судом м. Дніпропетровська.
— Від нині плакати з написом «іх розшукує міліція» не актуальні, а актуальні такі: «Ця особа не надійний позичальник бо має заборгованості по кредитному договору номер і від якого числа».
— «Складу злочину немає» п.2. ст. 6 КПК України або міліція та прокуратура має стандартну «отмазку».
— Колекторна компанія «Верус» стала поручителем по кредитах багатьох позичальників без їх відома і згоди, а за це все їхнє майно арештоване Жовтневим судом м. Дніпропетровська.
Ми знаємо, що сьогодні десятки тисяч позичальників мають серйозні проблеми з КБ «ПриватБанком», зокрема без їхньої участі в судовому засіданні нібито винесено судове рішення, а на їх адресу прийшла копія рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська. Цеж р.ішення на справді було ф.іктивним і по цій причині прокуратурою Дніпропетровської області порушено кримінальну справу. По цій причині у всіх регіонах, де є «Ваша Надія» звернулись потерпілі в тому числі і житель Івано-Франківської області. Вважаємо, що сам факт підробки рішень суду є вопіющим нахабством і свавіллям ЗАТ КБ «ПриватБанк». Щоб це зупинити ми проводимо цю прес-конференцію та за допомогою ЗМІ хочемо донести це до громадськості: народ повинна знати своїх «героїв» в особі – ЗАТ КБ «ПриватБанк» та великого капіталу..
Зваживши всі за і проти пропонуємо офіційно заявити банкам, які порушують Конституційні права громадян і співпрацьовують з колекторами про категоричну відмову виконувати договірні зобов’язання.
Для цього:
1. Направте листа банку такого змісту: «Керуючись ст. 32 Конституції України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів» заявляю про категоричну відмову, щодо надання моїх особистих даних третім особам (в тому числі колекторним компаніям ), які стали відомі Вам за умовами кредитного договору № 444 . від 20 листопада 2007р. Також повідомляю, що в разі вашої співпраці з колекторними компаніями Вам необхідно це припинити, оскільки така співпраця порушує мої конституційні права. Крім цього я буду вимушений об’явити бойкот , тобто не буду виконувати зобов’язання по кредитному договору зовсім до тих пір поки банк не припинить співпрацю з колекторами і не перестануть порушувати мої конституційні права». (лист треба направити рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення і не забудьте залишити собі копію цього листа).
2. Зверніться до антиколекторних компаній чи юридичних фірм з питанням визнання в суді вашого кредитного договору не дійсним. Підстав для цього достатньо:
Відповідно до ст. 215 ЦКУ, підставою недійсності правочину (договору) є недодержання в момент вчинення правочину сторонами або однією із сторін, зокрема вимоги про те, що зміст правочину не може суперечити ЦКУ, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства. Крім цього волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.
Відповідно до ст. 628 ЦКУ зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства.
В нашому випадку спірний Договір є договором про надання банком фінансової послуги-споживчого кредиту, тому правовідносини які виникають на підставі цього Договору регулюються ЦКУ, Законами України: «Про банки та банківську діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про захист прав споживачів», Постановою НБУ, від 10.05.2007, № 168 «Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту».
Зміст спірного Договору суперечить таким актам цивільного законодавства:

Цивільному Кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та Закону України «Про захист прав споживачів».
Наведемо приклад тільки по Закону України «Про захист прав споживачів» (далі Закон),. Зокрема в супереч ч. 2 ст. 11 ні перед укладенням Договору, ні протягом його дії, Відповідач не повідомив мене ні у письмовій, ні в усній формі про:
— наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов’язаннями споживача;
— тип відсоткової ставки;
— орієнтовну сукупну вартість кредиту та вартість послуги з оформлення договору про надання кредиту (перелік усіх витрат, пов’язаних з одержанням кредиту, його обслуговуванням та поверненням, зокрема таких, як адміністративні витрати, витрати на страхування, юридичне оформлення тощо);
— варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги;
— необхідність здійснення оцінки майна та ким вона здійснюється;
— податковий режим сплати відсотків та про державні субсидії, на які я маю право, відомості про те, від кого я можу одержати докладнішу інформацію;
— переваги та недоліки пропонованих схем кредитування.
Всупереч ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів», я взагалі не отримав необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформації про продукцію (кредит), що мала забезпечити можливість мого свідомого і компетентного вибору. Банк не повідомив мене про валютний ризик, про можливість стрімкого і значного скачку курсу долара США, про наслідки такого скачку для мене. Хоча відповідно тієї ж ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів», стосовно продукції, яка за певних умов (криза, різкі скачки курсу валют) може бути небезпечною для майна споживача виконавець зобов’язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання).
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів», інформація про продукцію повинна містити дані про: основні властивості продукції (валютний курс є властивістю валютного кредиту); дані про ціну (данні про вартість послуги, та спосіб їх подачі Банком не відповідають вимогам Закону України «Про захист прав споживачів»), відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів», така інформація повинна бути надана споживачеві до замовлення послуги. Від Банку я не отримав цю інформацію ні до замовлення послуги, ні після.
Крім того, відповідно ст. 21. Закону України «Про захист прав споживачів» права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо порушується принцип рівності сторін договору, учасником якого є споживач. Зазначений Договір, через значну кількість несправедливих умов по відношенню мене, як споживача, є в цілому несправедливим, зазначений Договір, в своїх умовах порушує принцип рівності сторін договору, на шкоду споживача (мене).Зазначені в цій позовній заяві порушення Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист прав споживачів» є свідомі, і спрямовані на порушення принципу рівності сторін договору і ураження мене як споживача в моїх інтересах.
Крім того. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», безпека продукції це відсутність будь-якого ризику для майна споживача при звичайних умовах використання продукції. Видавши мені валютний кредит, Банк надав мені продукцію, яка містить значний ризик для мого майна.
Банк видавши мені валютний кредит, знаючи при цьому, що я не маю доходу в доларах США, надав мені продукцію, яка містить значний ризик для мого майна, так як не маючи доходу в доларах США, я значно ризикую не мати змогу віддавати кредит, що неминуче призводить до втрати мною власного майна, яке я змушений віддавати Банку, в рахунок погашення кредиту. Слід зауважити, що концепція споживчого кредитування передбачає погашення кредиту в основному за рахунок постійного документально підтвердженого доходу (зарплата, стипендія і таке інше). Проте Банк, ввів мене в оману, запевнивши, що я зможу віддавати валютний кредит. Реально я не міг, та не зобов’язаний був оцінити перспективи повернення кредиту, це обов’язок Банку, як підприємця (абз. 5 ст. 49 Закону України „Про банки і банківську діяльність”). Банк не повинен був видавати валютний кредит на таких умовах! Запевнивши мене в тому, що я зможу віддавати валютний кредит не маючи доходу в валюті США, Банк спонукав мене дати згоду на укладення Договору, на який в іншому випадку я нізащо не погодився б, ввів мене в оману стосовно небезпеки, яка мені загрожує, що з боку Банку безумовно є нечесною підприємницькою практикою.
Знову ж таки, стосовно нечесної підприємницької практики, то такою, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», також вважається, підприємницька практика, що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції споживачу не надається або надається у нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформація, необхідна для здійснення свідомого вибору. Про ненадану (і не ненадану) інформацію докладно викладено вище.
Відповідно ч.6 ст. 19 Закону «Про захист прав споживачів», правочини, здійснені з використанням нечесної підприємницької практики, є недійсними.
Таких порушень є набагато більше і це дає можливість в 99 процентах випадків будь-який кредитний договір визнати в суді не дійсним.
3. Готуватись до наслідків об’явленого бойкоту і розпочатого судового процесу про визнання кредитного договору не дійсним.
Платежі банку слід припинити платити на пряму, бо вони все одно мають слідуючу методику списання:
— пеня і штрафні санкції,
— проценти
— тіло кредиту.
При визнанні кредитного договору не дійсного Вам треба буде повернути тільки тіло кредиту і в деяких випадках відсоток за користування чужими коштами, який на багато менший ніж відсоток по кредитному договору.
Щоб це зробити треба звернутись до нотаріуса і скориставшись умовами ст.. 537 Цивільного кодексу проводити цільову сплату тіла кредиту через депозитний рахунок нотаріуса. Звичайно нотаріус бере не значну комісію, але це краще ніж пеня, штрафні санкції і відсотки.
Коли з допомогою юристів-антиколекторів ви визнаєте в суді кредитний договір не дійсний то суд зарахує внесені кошти на депозит нотаріуса як Ваше реальне погашення тіла кредиту. Відповідно спише пеню та штрафні санкції в обов’язковому порядку, а відсотки повністю при певних обставинах, що будуть відомі тільки при розгляді справи і залежать від юридичної підкованості вашого представника і представника банку.

Слід додати, що навіть, якщо договір не визнають не дійсним (що мало ймовірно бо всі підстави на лице) то Вам треба знати, що згідно ст. 258, п.2 ЦК України, позовна давність за вимогами по сплаті неустойки (штрафу, пені) становить один рік
Отже як кажуть в народі Як кажуть в народі: «Клин клином вишибають» або «Який привіт — така і відповідь», або «Що посіяв — те і пожнеш» Саме починаймо акцію у вигляді естафети: сіємо інформацію скрізь де тільки можливо і в такий спосіб по Україні піде акція:: «Що посіяли те й пожинаєте або НІ свавіллю капіталу і бездіяльності влади». Для цього треба забути український менталітет «моя хата скраю і передавати один одному інформацію, навіть якщо комусь вона і не потрібна.

Федір ОЛЕКСЮК

Кто защитит общество от рэкетиров в законе – «коллекторов» и «служб безопасности» финансовых организаций

Недавно ОАО «Банк Кипр» запустил информацию об открытии 70 отделений (естественно для привлечения депозитов населения и выдачи впоследствии кредитов тому же населению, заемщикам, под 28 — 37% годовых). Заемщики, не знакомые с деятельностью вышеуказанных банков, в свою очередь через некоторое время не могут платить так как »попали» в кабалу. Так работают инвесторы из оффшоров (ОАО «Банк Кипр», АБ «Экспресс банк»). Любой здравомыслящий менеджер-директор распорядитель банков отдает себе отчет на что идет и получает гонорары из разных источников (зарплата, бонусы и т.д).
Предупреждаем будущих клиентов указанных банков, не говоря уже о VIP – клиентах, разместивших депозиты или планирующих разместить депозиты в ОАО «Банк Кипр» и АБ «Экспресс-банк», которые уже показали себя с аморальной и уголовной стороны.
Так, в отношении их противоправных действий по заявлению VIP-клиента этих банков и одновременно заемщика кредитов поступило заявление в органы МВД и Прокуратуры Украины, и последними возбуждено уголовное дело (следственным отделом РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по факту принуждения к исполнению гражданско – правовых обязательств з угрозой насилия над потерпевшим, учиненные над потерпевшим лицом группой лиц по признакам ст. 355 ч.2 УК Украины – от 3 до 5 лет лишения свободы), а также заемщика признали потерпевшей стороной согласно Закона Украины «О защите прав потребителей» (согласно информации следственного отдела Печерского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве от 18.09.2009 заявителя признано потерпевшей стороной, это есть подтверждением того, что следствие пришло к выводу о присутствии противоправных действий и нанесенных заявителю моральных и материальных убытков).
Также направлены иски:
 к АБ «Экспресс Банк» — на сумму 256.000.000 гривен, Председатель Правления АБ «Экспресс – Банк» О.В. Чулицкая, Заместитель Председателя Правления (начальник службы безопасности) АБ «Экспресс-Банк» А.А. Сандуляк;
 к ОАО «Банк Кипр» — на сумму 8.500.000 гривен, И.О. Главы Правления ОАО «Банк Кипр» И.М. Янакаева иски приняты судами к производству и рассмотрению, что свидетельствует о достаточности факта нарушения законов данными банками.
Дальнейшая судьба данного иска о защите прав потребителей зависит от аппеляционного суда г. Киева. На чей стороне выступит аппеляция – на стороне закона или горстки аферистов с кипрских оффшоров, получивших доступ к банкам, выкупив их контрольные пакеты, и называющих себя собственниками банков, влияющих на судьбы миллионов как вкладчиков так и заемщиков.
Что же произойдет, если клиенты, разместившие свои депозитные вклады, а также клиенты – заемщики финансовых средств данных банков, одновременно подадут иски на эти банки, а иски, как мы видим из вышеназванного примера, обоснованы и не столь малы. Умножим 256 миллионов плюс 8 500 0000 на 15 – 20 исков к одному и другому банку, а это соответственно, уже приведет к их банкротству. Так какие же могут быть 70 новых отделений Банка Кипра, которые выкупил в прошлом году основной пакет акций (97,18%) украинского Автозазбанка, и где согласно статистике, кредитный портфель банка увеличился на 657 млн. грн., а прошлый год банк закончил с прибылью в размере 12,4 млн. грн. Принимая во внимание, что на сегодня общая сумма клиентских средств составляет 424,8 млн. грн., в том числе депозитов – 259,6 млн. грн. О каких же возвратах депозитов может идти речь, если Bank of Cyprus объявят между собой его клиенты неблагонадежным в связи с возбуждением уголовных дел в отношении как сотрудников, так и самого банка. То же касается и АБ «Экспресс-банк». Цифры можете просчитать сами.
Какая же прибыль 12,4 млн. грн. покроет вклады клиентов этих банков, когда в этом году, а мы надеемся, что суд у нас справедливый и честный, подтвердит компенсацию в адрес заемщика полученных убытков от совместной деятельности с банком, согласно закона о защите прав потребителей на 8,5 млн. грн. А по Экспресс-банку на 250 млн. грн.
Так какие же могут быть новые филиалы аж 70, когда такие события происходят в этих банках и это только начало деятельности по защите прав потребителей от творящегося произвола со стороны Банков и коллекторских организаций.
Теперь есть куда обратиться за защитой, консультацией или даже за сочувствием к пострадавшим от поборов олигархических кланов, коммерческих банков и кредитных союзов, которые, как известно, всю свою прибыль выводят в офшоры. Учитывая ту политическую и экономическую ситуацию в Украине, пора уже обратить внимание кандидатов в Президенты Украины и их поддерживающих политических партий на этот беспредел в стране, дать ему свои конкретные обоснованные оценки, приняв соответсвующие заявления по деятельности коллекторских компаний в том числе зарегистрированных на Кипре и других оффшорах с помощью которых унижают потенциальных клиентов, заемщиков банков и кредитных союзов с последующим вывозом капитала в оффшоры.

Прежде всего, следует провести комплексную проверку в банках ОАО «Банк Кипр» и АБ «Экспресс-Банк» как рекомендуют Народные депутаты Украины (Блок КПУ – И.В. Алексеев, Е.В. Волынец) из Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и дать оценку откуда пришел капитал в уставные фонды. В связи с чем с целью недопущения углубления кризисных тенденций в обществе, обеспечение исполнения цели, приоритетов и принципов государственности, выявления и исправлений недостатков, нарушений и злоупотреблений, которые имели место, недопущения нарушения действующего законодательства Украины, Прокуратуре, МВД, НБУ предложено провести тщательную проверку соблюдения действующего законодательства руководством и их подчиненными ОАО «Банк Кипр» и АБ «Экспресс банк» относительно:
1. Выводу средств вкладчиков за границу.
2. Выдачу средств клиентам, которые связаны с руководством банка, их родственникам, афилированным лицам.
3. Злоупотребление сотрудниками банков служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, покушение на растрату государственных средств а также средств вкладчиков и акционеров ОАО «Банк Кипр» и АБ «Экспресс банк» (признаки состава преступления ч. 5 ст. 191 КК Украины).
4. Признаков коррупции в указанных банках по схеме: вымогательство у клиентов досрочного возврата кредитных средств, предоставленных под залог недвижимого имущества на ½ его реальной стоимости, что дает возможность при изъятии собственности воспользоваться полным объемом стоимости имущества для покрытия разных коррупционных финансовых схем (вывод капитала за пределы Украины и т. д.). Понимая, что в период мирового финансового кризиса заемщик не будет иметь возможность погашать тело кредита, не говоря уже о процентах, что естественно приводит в связи с падением цен на товары, недвижимость, другое имущество, а финансовые ресурсы дорожают вдвое вместо удешевления за счет вмешательства государства в финансово – банковскую систему, и предоставление ей от НБУ кредитных ресурсов под 1-2 % годовых. Например в США ФРС предоставляет ресурсы по ставке 0,5%, в Великобритании – под 0,5%, в ЕС – под 0,5 – 1 %, в Украине финансовые учреждения «дикують», предлагая проценты начиная с 30% годовых и выше.
Ведь ведение бизнеса в оффшорах недопустима в Украине согласно Постановлению КМ Украины принятого более пяти лет назад и поддержана как правительствами Тимшоенко прошлых годов, Ющенко и Януковича и должны быть под контролем так называемой финансовой разведки в структуре Минфина Украины. Поэтому мы приглашаем СМИ уделить больше внимания защите прав потребителей, а именно граждан Украины, которые терпят весть этот беспредел от коррупционных финансовых структур (банковские организации, кредитные союзы, различные фонды), которые с уставных капиталом не более 5 млн. грн. в 2007 – 2008 годах собрали депозитных средств у населения на 1.11.2008 года по физич лицам 184 млрд. грн., по юридическим – 199 млрд. грн. А сумма уставного капитала, при создании банков (198 банков) умножаем на 5 млн. грн. составляет не более 1 млрд. грн. Над этими цифрами необходимо прежде всего задуматься Правительству, Президенту и депутатам и задать себе вопрос – как так вышло, что на 1 млрд. грн. уставного капитала собраны за несколоко лет средства на 383 млрд. грн. и предоставлены как физическим так и юридическим лицам в виде кредитов под 14-16 %% годовых (минимальная ставка 2007 года). А это уже можно не одни олимпийские игры провести, не говоря уже о Евро-2012.
Некоторые народные избранники столь сильно обеспокоены деятельностью банков с иностранным капиталом, что настоятельно рекомендуют ограничить их присутствие в Украине. Это даже нашло отражение в законопроекте №4787-1 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности НБУ”, разработанном депутатами Юрием Кармазиным (“Наша Украина—Народная самооборона”), Александром Ситешенко и Юрием Прокопчуком (БЮТ), доля иностранного капитала в украинских кредитных учреждениях не должна превышать 15%, тогда как по итогам мая эта цифра достигла 36,9%. Процессы глобализации мировой экономики не могли и не смогут обойти ни Украину, ни ее финансово-банковскую систему, особенно если учесть открытость отечественной экономики. Отечественная банковская система одной из первых переживает процесс ускорения интеграции путем расширения присутствия в ней иностранного капитала. И чем быстрее государство определит и начнет отстаивать национальные интересы в этом процессе, тем более полезными и менее болезненными будут его последствия. Но, при этом крайне важным является именно объективное определение роли и места иностранных банков в функционировании и перспективах развития банковской системы Украины.
Такая трансформация банковской системы будет иметь негативные последствия для развития экономики в долгосрочной перспективе. Такая политика будет ускорять преобразование национальной экономики в сырьевой, экологический вредный для граждан Украины придаток экономики других стран.

Председатель координационного совета
ассоциации антиколлекторов и правозащитников «Ваша Надія»
Олексюк Федор Юревич

Николаевские антиколлекторы обвинили «Приватбанк» в системных фальсификациях

В адрес «Приватбанка» поступает больше всего жалоб от николаевцев. Об этом на заседании пресс-клуба реформ 10 декабря заявили члены общественной организации антиколлекторов и правозащитников «Ваша надія», передает корреспондент «Никвестей».

По словам начальника юридического отдела организации Евгении Тарасенко, чаще всего клиента вызывают для сверки по неплатежам, а потом говорят о судебном решении и забирают имущество. При этом само решение не показывают, а коллекторы банка в грубой форме буквально выбрасывают собственника из машины, под которую, к примеру, взят кредит, и забирают ее.

Кроме того, по словам Евгении Тарасенко, «Приватбанк» часто присылает своим клиентам фиктивные судебные решения – фальсификацию.

Общественная организации антиколлекторов составила «антирейтинг банков», который озвучил глава координационного совета организации Федор Олексюк. По его словам, первое место в «антирейтинге» занимает «Приватбанк», за ним идут: А-Банк (Акцент-Банк), «Плюс Банк», «Банк Ренессанс Капитал», «Дельта Банк» (хотя программу по возмещению кредитов в этом банке Федор Олексюк похвалил), «Альфа-Банк», «Укргазбанк», «VAB Банк», «Надра Банк.

«Нормальным» Федор Олексюк назвал только «Райффайзен Банк Аваль».

По его словам, на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 184 банка, из которых реально работают только 30. Из них 26 банков неукраинские (с иностранным или частично иностранным капиталом), и только 4 – украинские. «Более 150 банков – чисто технические и служат для обдирания народа», — сказал Федор Олексюк.
http://www.pn.mk.ua/news/19423.html

Банк не повертає суму депозиту по закінченні дії договору банківського вкладу ?

Або нехтують письмові вимоги о достроковим одностороннім розірванням договору згідно ч.2 ст.1060 Цивільного Кодексу України?
Бажаєте звернутись до суду? Навіщо втрачати часу, якщо є інститут виконавчого пропису нотаріуса?
Згідно ст..18 Цивільного Кодексу нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом здійснення виконавчого пропису на борговому документі в випадках і порядках, установлених законам. Так, в законі Україні «Про нотаріат» це питання регламентує 44 розділ «здіснення нотаріального пропису».
Отже, якщо ваш товариш, родич, партнер і т.д. не в змозі вирішити питання з банком «Х» про повернення свого депозиту пропонуємо йому наступне. По-перше складаєте з товаришем договір позики терміном дії кілька днів на суму рівну сумі депозиту в банку «Х» і завіряєте його нотаріально. По-друге в забезпеченні позики товариш передає Вам в заставу свій банківський вклад (Депозит). Договір застави також завіряєте нотаріально. На кінець по закінченні двох днів товариш звичайно грошей Вам не повертає. На третій день Ви як заставотримач і позичальник. права якого порушені приходите до нотаріуса який на договорі застави робить виконавчу напис. Сам виконавчий напис нотаріуса – це по суті безспірне судове рішення. Стягування з банка «Х» по виконавчій прописі виконується Державною виконавчою службою в порядку установленому законом України «Про виконавче провадження».
Все чудово проте є один нюанс Наприклад, в великім банку «Надра» на початку лютого була введена тимчасова керуюча адміністрація. В приватних розмовах, державні виконавці розповідають, що стягнення з цього банка здійснити неможливо, так як для цього банка діє мораторій на задоволення вимог кредитів. Чи дійсно це так?
Згідно ч.1 ст.85 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Національний банк України має право внести мораторій на задоволення вимог кредиторів у час здійснення тимчасової адміністрації але на термін не більше шести місяців. Чинний на протязі дії мораторій, згідно ч.3 статті, забороняється стягування на підставі виконавчих документів і інших документів, за якими здійснюється стягування в відповідності з законодавством України. Та ніхто не читає (або не хоче читати) ч.2 ст.85 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в якій імперативно встановлено, що мораторій на задоволення вимог кредиторів поширюється на обов’язки, терміни виповнення яких вступили до назначення тимчасової адміністрації.

Згідно, обов’язки банка повернути суму депозиту по виконавчій прописі нотаріуса на Вашому договорі застави є обов’язком, термін виповнення якого настав після назначення тимчасової адміністрації.

Думка підтверджує ч.4 указаної статті:»Мораторій не поширюється на обслуговування поточних операцій, що здійснюються тимчасовим адміністратором, на вимоги відносно виплати заробітної платні, аліментів, нанесення шкоди, причиненого здоров’я і життя громадян, авторського винагородження, а також на задоволення вимог кредиторів, які виникли в зв’язку з обов’язками банка в час здійснення тимчасової адміністрації банка».

Як спрацює державна виконавча служба? Прогнеться під «чиновницький телефон» чи виконає вимоги закону.

«ОСТАНЕШЬСЯ БЕЗ КВАРТИРЫ, ПОЙДЕШЬ БОМЖЕВАТЬ НА УЛИЦУ!» — ОРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БАНКА»

Киевлянка погасила кредит, взятый на покупку холодильника, а через полгода из банка вдруг пришло письмо, в котором сообщалось, что задолженность осталась и она увеличивается. Сегодня сумма долга уже превысила 10 тысяч гривен

Сегодня многие люди, взявшие кредиты в банках, испытывают проблемы с их возвратом. И банки совместно с коллекторскими агентствами прибегают к разнообразным способам давления, чтобы все-таки взыскать деньги с должников.
Впрочем, и те, кто расплатился по кредитам, не могут чувствовать себя в полной безопасности. Часто они через месяцы и даже через годы после того, как вернули банку взятые взаймы деньги, продолжают получать требования погасить несуществующие долги. Причем далеко не всегда эти требования облечены в законную форму.
Пример тому — история киевской предпринимательницы Натальи Афанасьевой, которая более четырех лет назад имела неосторожность взять кредит на покупку холодильника и до сих пор ощущает негативные последствия этого поступка.
«В банке мне объяснили: выплату долга подтверждает последняя квитанция, никакого дополнительного документа не нужно»
— В сентябре 2005 года мы с мужем зашли в магазин бытовой техники, чтобы присмотреть холодильник, — рассказывает Наталья Афанасьева. — Сразу же делать покупку не собирались, поэтому большой суммы у нас с собой не было. Изучили ассортимент и собирались уже уходить, когда продавец принялся убеждать нас в том, что нужно приобрести холодильник прямо сейчас же. Мы ответили: были бы рады, но необходимой суммы в данный момент нет.
«И не надо! — сказал продавец. — Теперь вы можете купить у нас товар в кредит. Выбирайте любую технику, и вам быстро доставят ее домой. А заплатите потом».
Мы заинтересовались предложением. Ведь тогда еще не было бума кредитования, и покупка вещей в рассрочку казалась нам какой-то забавной диковинкой. Для получения кредита идти никуда не пришлось: в магазине находился представитель одного из банков. Из документов понадобились только паспорт и справка с идентификационным кодом.
В общем, мы дали себя уговорить и приобрели в кредит холодильник. Сумма ссуды составила 4 тысячи 176 гривен. Вернуть деньги мы должны были в течение года. Нам выдали график погашения, согласно которому за год мы должны были выплатить банку 5 тысяч 450 гривен 37 копеек.
Правда, платежная дисциплина оказалась мне не по силам. Первые месяцы я вообще не вносила деньги по кредиту, а затем, с начала 2006 года, стала ежемесячно переводить в банк различные суммы: 600 гривен, 500 гривен, 375 гривен…
В конце концов мне надоела эта канитель с кредитом. За три месяца до окончания договора (в июне 2006 года) я, захватив крупную сумму денег, отправилась в банк. Попросила операционистку проверить, сколько мне нужно уплатить для того, чтобы полностью погасить кредит. Та сказала, что за мной числится долг в размере 3 тысячи 768 гривен 6 копеек. Я сразу же внесла эту сумму.
Позже, подсчитав, поняла, что в общей сложности уплатила банку 5 тысяч 697 гривен 92 копейки. Это на 247 гривен 55 копеек больше, чем должна была заплатить по договору. Однако я подумала, что мне, возможно, насчитали штрафы за то, что в первые месяцы платежи были просрочены. Да и не было у меня желания затевать тяжбу с банком из-за такой суммы.
Чтобы удостовериться, что больше ничего не должна, попросила сотрудницу банка выдать мне какой-нибудь документ, доказывающий, что я полностью рассчиталась. Однако та объяснила: никакого отдельного документа не нужно, погашение долга подтверждает последняя квитанция.
Тогда я была уверена, что на этом мои отношения с банком закончились. И действительно, в течение восьми месяцев все было в порядке.
Однако в феврале 2006 года я вдруг получила письмо из банка. В конверте находился документ под названием «Досудебное требование». В нем сообщалось, что, оказывается, я имею задолженность по кредиту на сумму 89 гривен 99 копеек. А поскольку не погашаю долг, то на него уже набежали проценты в размере 8 гривен 4 копейки, а также комиссионные за управление кредитом — 581 гривня 77 копеек и пеня — 487 гривен 35 копеек.
Таким образом, 90 гривен неизвестно откуда взявшегося долга всего за восемь месяцев превратились в 1167 гривен 15 копеек. Естественно, от меня требовали немедленно вернуть деньги, в противном случае угрожали подать в суд, арестовать мое имущество и продать его на открытых торгах.
Конечно, я испугалась и растерялась. Но взяла себя в руки и решила разобраться в ситуации. Пошла в банк, предъявила все квитанции об оплате. Меня попросили показать справку о закрытии кредита. Я объяснила: такой справки у меня нет, сотрудница банка уверяла в том, что она не нужна. Однако это никого не убедило.
Долг за мной числится, объяснили в банке. И даже если остаток вызван ошибкой кассира, это ничего не меняет. Единственный выход — заплатить всю сумму. И побыстрее, так как размер долга каждый день растет.
«Мы не станем с тобой судиться, а будем звонить, пока ты с ума не сойдешь!»
— Естественно, с такой постановкой вопроса я не согласилась и попыталась попасть на прием к кому-нибудь из руководителей банка, — продолжает Наталья Афанасьева. — Однако это оказалось невозможно. Меня никуда не пускали.
Тогда я написала в банк письмо, в котором рассказала об обстоятельствах моего кредита, приложив все квитанции. Попросила объяснить, откуда взялся долг и почему начислено столько дополнительных платежей.
Никакого ответа из банка я не получила. Зато мне стали регулярно оттуда звонить. Причем разные люди. Одни просто спрашивали, знаю ли я, что должна банку некую сумму (числа каждый раз отличались). Другие разговаривали в откровенно хамском тоне. Перейдя на «ты», угрожали мне тем, что отнимут все имущество, включая жилье. «Останешься без квартиры, пойдешь бомжевать на улицу!» — орал представитель финансового учреждения.
А в сентябре 2008 года (через три года после оформления злосчастного кредита) один из этих людей пришел ко мне домой. Он грубо ворвался в квартиру и тоже принялся угрожать, не обращая внимания на спящего грудного ребенка, которому в то время было всего несколько месяцев. Это напоминало настоящий бандитский «наезд». Затем молодой человек вручил мне письмо и удалился. В письме говорилось о том, что долг составляет уже 3 тысячи 758 гривен 51 копейку, и содержалась все та же угроза обратиться в суд и отобрать у меня имущество.
С тех пор банк изменил тактику. Писем и визитов больше не было. Зато вот уже больше года мне звонят по нескольку раз в сутки (в любое время дня и ночи) какие-то люди и рассказывают, что я должна банку деньги. Причем звонки бывают разными. Очевидно, это нужно для того, чтобы усилить психологическое давление. Чаще всего звонит либо автоответчик, либо некий оператор (каждый раз другой) и монотонным голосом сообщает, что я такого-то числа брала кредит и не рассчиталась и теперь должна банку столько-то денег. Сумма долга продолжает расти и уже превысила 10 тысяч гривен.
Из-за ночных звонков мы год не можем спокойно спать. Постоянно просыпается и ребенок. А днем я не могу работать, так как любые дела и встречи прерываются разговорами с банком.
Приблизительно раз в месяц происходят «бандитские» звонки, когда мне, не выбирая выражений, рассказывают, как банк у меня все отнимет и выгонит на улицу. Сначала угрожали судом, но я знала: закон на моей стороне, и отвечала, что пора перестать меня терроризировать, а надо, наконец, подать в суд и выполнить свои угрозы. Тогда один из «бандитов» заявил: «Мы не станем с тобой судиться, а будем звонить, пока ты с ума не сойдешь!»
Периодически со мной разговаривают совсем по-другому. Интеллигентный человек вежливо осведомляется, не хочу ли я решить дело с банком миром. Очень сочувствует мне и предлагает пойти навстречу, списать половину штрафных санкций. Только бы я согласилась урегулировать вопрос. Мол, не за 10, а всего за 5 тысяч гривен я смогу решить все проблемы с банком.
Такая игра в доброго и злого следователя. Они рассчитывают, что, не выдержав постоянных звонков, я дрогну и принесу им деньги, чтобы избавиться от этого кошмара.
«Не надеясь выиграть дело в суде, банк прибегает к моральному террору»
Прокомментировать действия банка «ФАКТЫ» попросили председателя координационного совета Ассоциации антиколлекторов и правозащитников «Ваша надiя» Федора Олексюка.
— Насколько правомерны действия банка?
— Согласно закону, никто не имеет права применять к гражданам Украины подобных методов. Даже если предположить, что банк справедливо требует возвращения долга, все равно он не может так действовать. Статья 355 Гражданского кодекса указывает: принуждение к выполнению гражданско-правовых обязательств при помощи угроз насилия и порчи или отъема имущества является преступлением. Оно карается ограничением свободы или исправительными работами сроком до двух лет. Видимо, этим и объясняется тот факт, что представители банков, занимающиеся таким принуждением, как правило, не представляются. Опасаются ответственности за свои действия.
Поэтому, даже если предположить, что банк выдвигает законные претензии, это все равно не дает ему права добиваться выполнения своих требований преступными методами. Любые конфликты должны решаться через суд.
— А почему банк не подает в суд?
— Очевидно, в банке осознают, что выиграть такой иск им не удастся. В первую очередь банку придется объяснить суду, как получилось, что, заплатив больше денег, чем полагалось по договору, заемщик остался еще и должен банку.
Но даже если это удастся, все равно взыскать те огромные суммы, которые он требует у заемщицы, банк не сможет, поскольку данное требование незаконно.
Например, статья 3 Закона Украины «Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств» устанавливает, что пеня за просроченные платежи не может превышать двойной учетной ставки НБУ, действовавшей в период, за который выплачивается пеня. Эта ставка в 2006-2009 годах колебалась в пределах 8-12 процентов годовых. Таким образом, на долг в размере менее 90 гривен пеня могла составлять (в зависимости от того, какая ставка действовала на тот момент) от 14 до 22 гривен в год. Откуда взялись те тысячи, которые банк требует у своей бывшей клиентки?
— Но ведь размеры пени устанавливаются кредитным договором, который заемщик подписал самостоятельно и добровольно.
— Это не имеет значения. Закон «О защите прав потребителей» говорит о том, что производителю услуг или товаров запрещается включение в текст договора несправедливых условий. К таким условиям, в частности, относится и непропорционально высокая сумма компенсации за невыполнение потребителем своих обязательств (более 50 процентов от суммы невыполненных обязательств). Выходит, пеня на задолженность в размере 90 гривен не может по закону превышать 45 гривен.
Если же, несмотря на закон, банк все же включил несправедливые условия в договор, то, обратившись в суд, человек может добиться их изменения или признания недействительными. Причем положения договора, признанные недействительными, считаются таковыми с момента заключения договора. То есть в этом случае заемщик вообще освобождается от пени.
Наконец, банк не может не знать, что, согласно Гражданскому кодексу Украины, для требований о взимании неустойки, пени и штрафа применяется исковая давность в один год. А ведь с момента, когда женщина якобы осталась должна банку деньги, прошло уже более трех лет. И очень высока вероятность того, что суд просто не примет такой иск к рассмотрению.
Поэтому, не надеясь выиграть дело в суде, банк прибегает к политике морального террора, рассчитывая не на справедливое решение проблемы, а на то, что бывший заемщик дрогнет и заплатит, чтобы его оставили в покое.
— Как защититься от подобных ситуаций?
— Прежде всего, заканчивая расчеты с банком, обязательно требуйте справку о закрытии кредита. Обычно банки взимают плату за такой документ, однако его нужно получить во избежание возможных осложнений.
Но при возникновении проблем решать их нужно в суде. Причем если иск не подает банк, осознавая свою неправоту, то заемщику желательно самому обратиться в суд, чтобы защитить свои права и избавиться от прессинга со стороны финучреждения.
Роберт ВАСИЛЬ «ФАКТЫ»
18 декабря 2009 года > Право
http://www.facts.kiev.ua/archive/2009-12-18/102664/index.html